Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město Velké Pavlovice je městem 50 let

12. 1. 2017

To že má město Velké Pavlovice "50" si přečtete ještě mockrát a mockrát to i uslyšíte. Bylo avizováno, že budeme psát do zpravodaje, co se za posledních 50 let stalo, co se událo. Čerpat budeme s více zdrojů. Především s kronik a zpravodajů. Já jsem si dal za úkol pročítat kroniky. Nikdy jsem je nečetl a řekl jsem si, že alespoň jako „náplava“ více poznám historii města. To jsem ještě nečekal, co mě čeká.

            Nezáživné čtení o tom, kolik se vypěstovalo na hektaru půdy pšenice, co se událo na sjezdu KSČ v Břeclavi nebo dokonce co se událo v daném roce v SSSR. Vracení se zpět do historie o 100 let není také výjimkou.

Samozřejmě jsou v kronice i čtivé pasáže. Ale každý si musí najít to, co ho zajímá. Když jsem si vypisoval údaje, neporovnával jsem je s informacemi uvedené v knize o městě, která byla vydána v roce 2002. Nechtěl jsem, aby mě to svádělo k těm samým zajímavostem. I tak se samozřejmě informace překrývají.

Zatím mám přečtených (s přeskakováním) deset kronik z prvních deseti let města. Znám informace ze všech závodů ve městě, vím kolik ošetřil pan doktor Studnička pacientů za rok, dočetl jsem se, kolik zastřelili myslivci bažantů a také třeba, kolik měli občané Velkých Pavlovic naspořeno v místní spořitelně.

Kronika pojednává i o „budovatelském“ životě ve městě. Prvních deset let města se budovalo hodně v ulicích. Hodně moc. Silnice, chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace, plynofikace, vodovod a jiné.

Níže si můžete přečíst informace, které jsem přeposlal ke zpracování. Pravděpodobně nebudou otištěny všechny a tak je zveřejňuji teď, tady. Podotýkám, že jsem čerpal z kronik a ne od pamětníků, kteří vědí, jak se statistky dělaly. (Statistika je údajně přesný výpočet nepřesných čísel :-) )

 

ROK 1967

 • V kronice města Velké Pavlovice se píše: „Z roku 1966 do nastupujícího roku 1967 vstupují Velké Pavlovice jako město“
 • Funkci předsedy Městského národního výboru vykonával v době povýšení Velkých Pavlovic z městyse na město pan Stanislav Brada.
 • Podniky ve Velkých Pavlovicích prosperují, modernizují technologie a vše se daří plnit dle stanovených plánů. Jihomoravské drůbežářské závody zakoupily novou sušku vajec od dánského výrobce. Denně dovede zpracovat 165.000 kusů vajec. Je zakoupen i diskový „škubač“ na kachny s kapacitou 1500 kachen za hodinu. Drůbežářské závody musí v roce 1967 investovat i do výstavby čistírny odpadních vod, ta je dokončena v roce 1969.
 • Na schůzi představenstva JZD byl dojednán příspěvek 250tis.Kčs na zavedení vodovodu.
 • JZD sklidilo 75 vagónů meruněk (cena 313,-Kčs/q) z 35tis. stromů. 
 • Jihomoravské drůbežářské závody jsou napojeny na plynovou přípojku
 • V katastru města dochází k tzv. terasování, což umožní vrátit úrodnou půdu na svahy v rámci „protierozních opatřeních“. Vysadit ovocné stromy na plochy teras není složité, ovšem vysázením vinice se již musí zabývat Zemědělský projektový ústav s ohledem na nutnost konstantní šíře terasy pro „nosné konstrukce“ vinice. Dle výzkumu je nejvýhodnější šíře terasy pro vinici 5 metrů.(Tři řádky.)
 • Maximální péče je věnována zvýšení úrodnosti půdy, zejména odvodnění toku Trkmanky. Orná půda byla rozšířena o 160ha. V kronice je ocitována zpráva ředitele statku Rostislava Kmenty: „Systematické úsilí není někdy správně oceňováno, avšak je to nejbezpečnější cesta ke zkvalitnění našeho zemědělství.“
 •  

ROK 1968

 • Ve Velkých Pavlovicích se jedná o výstavbě skupinového vodovodu. Hodnota díla by měla dosáhnout 12,2mil Kč a dokončen by měl být v roce 1970. Prospěch ze skupinového vodovodu nebudou mít pouze občané Velkých Pavlovic, ale hlavně místní závody.
 • V Základní devítileté škole je zbudováno ústřední topení. Rodiče na brigádě odpracují 1120 hodin. Při pracích pomáhají i starší žáci, kteří školu navštěvují.
 • JZD mělo v plánu prodat v roce 1968 65 vagónů meruněk. Vlivem mrazů byla úroda pouze 40 vagónů. JZD tak nesplnilo plán o 700.000 Kčs. Ztráta však byla nahrazena prodejem okurek a vína.
 • Jihomoravské vinařské závody měly naplánován výkup 1650 vagónů hroznů a podařilo se vykoupit rekordních 1850 vagónů. V roce 1968 dosahovala průměrná sklizeň z vinic 50q/ha, u drobných pěstitelů až 100q/ha
 • V roce 1968 byla překročena laťka průměrného výnosu zrna 40q/ha a to se ještě vedení JZD domnívá, že se nejedná o konečnou hranici. (V roce 1958 se průměrný výnos 26q/ha zrna považoval za úspěšnou sklizeň, v roce 2015 byl průměrný výnos v ČR 61,1q/ha.)

ROK 1969

 • Jihomoravské drůbežářské závody vyvinuly tzv. „Dlouhé vejce“. Do jedné trubky uprostřed s otvorem se nalije nejprve bílek, mírně se uvaří, vyjme se prostřední tyč, nalije se žloutek a dovaří. Uplatnění? Výrobci lahůdek. Síla žloutku je stejná a navíc je mnohem kompaktnější než standardně uvařené vejce.
 • JZD denně sbírá se svými brigádníky 5-6 vagónů meruněk. S nadúrodou přichází problémy s odbytem. Některé podniky jsou zahlceny a tak třeba dodávka meruněk pro Frutu či Božkov čeká ve Velkých Pavlovicích celý týden. Výkupní cena za I.jakost 4Kčs/kg.
 • V roce 1969 je vyšlechtěna rodákem z Velkých Pavlovic Ing. Josefem Veverkou odrůda révy vinné „Pálava“. Počátek šlechtění byl zahájen v roce 1953, do Státní odrůdové knihy České republiky byla zapsána v roce 1977.
 • V říjnu roku 1969 bylo otevřeno zrekonstruované širokoúhlé kino. Protože bylo postaveno v rámci akce „Z“, podařilo se uspořit přibližně 120.000 Kčs. Celkové náklady na rekonstrukci kina dosáhly 700.000 Kčs.

ROK 1970

 • 9.6.1970 před 18.tou hodinou způsobila průtrž mračen na Ždánicku a Kyjovsku živelnou pohromu, která neměla v dějinách obdoby. Živel zničil veškerou úrodu a voda brala s sebou vše, co jí stalo v cestě. U můstku ke zdejší železniční zastávce byla zachycena uhynulá kráva a dvě prasata. Valící se voda v okolí koryta Trkamnky napáchala škodu i v naší obci, ač zde vůbec nepršelo. Bylo zaplaveno na 300ha úrodné půdy. V humnech domů v ul. Hlavní bylo až 140cm vody, byla zaplavena i železniční trať mezi nádražím a zastávkou.
 • Plénum MNV tvořilo 31 poslanců. V roce 1970 se sešlo 7 krát. Radu tvořilo 9 poslanců a sešli se v roce 1970 13x.
 • V ul.V Sadech byly budovány inženýrské sítě a dále se v ulicích města zřizovalo veřejné osvětlení a doplňoval městský rozhlas.
 • Na ul. Nádražní byla započata stavba benzínové čerpací stanice.
 • Rozpočet MěNV činil necelých 5 mil. Kč.
 • Velké Pavlovice mají 2.897obyvatel. Při sčítání lidu bylo zjištěno, že vlastní velkopavlovičtí občané 111aut a 721 rodinných domů.
 • Moravské vinařské závody vyrobily 56 991hl moštu z toho bylo použito 1172 hl na pálení. V závodech pracovalo 145 pracovníků včetně brigádníků.
 • 32 pracovníků Cihelny Gustava Klimenta vyrobilo 3.952.000 cihel. Průměrný výdělek jednoho pracovníka činil 1906,- Kč.

ROK 1971

 • Komunální služby zajišťují služby v 10 profesích. Klempířství, sklenářství, stolařství, zámečnictví, krejčovství, holičství, kadeřnictví, stavební skupina, autodoprava, radioopravna. Minimálně pět profesí je ztrátových. Nejvíce snad autodoprava. Kronikář navíc přímo píše, že nově zakoupené vozidlo rumunské výroby je „zmetek“.
 • Z nádraží ČSD je vypravováno 32 vlaků denně včetně víkendů.
 • U pošty bylo podáno 160.000 kusů listovních zásilek.
 • V polovině roku 1971 došlo v rámci racionalizačního opatření ke sloučení závodů MVZ Velké Pavlovice a Velké Bílovice v jeden nový závod se sídlem ve Velkých Pavlovicích. Závod se tak stal největším vinařským závodem v ČSSR.
 • Na podzim roku 1971 byla započata výstavba úřadovny Veřejné bezpečnosti na ul. Dlouhá. Dokončena je v roce 1972.
 • Místní organizace Čsl. mysliveckého svazu hlásí 1751střelených zajíců, 1508 bažantů, 46 králíků a 19 kusů srnčí zvěře.
 • Mateřská škola má 4 oddělení (třídy) Dvě v Základní devítileté škole, jedno oddělení má v sokolovně a jedno v Jihomoravských drůbežářských závodech.
 • Základní devítiletou školu navštěvovalo 511 žáků. Z Velkých Pavlovic 183 chlapců a 290 dívek. Ve škole působilo 25 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. Lidovou školu umění navštěvuje 57 žáků.

ROK 1972

 • Jihomoravské vinařské závody vyrobily 34.069 hl vína. Např.: Starohorské, Maryša bílá, Zelený kvítek, Velkomoravské, Červený kvítek, Pavlovické ohnivé, aj..
 • Dále Jihomoravské vinařské závody zbudovali v roce 1972 vínovod mezi pracovištěm Ostrovec a centrálou (dvě linky, průměr 50mm.
 • V trati „Nad Zahrady“ a v trati „Ostrovec“ je provedena výsadba sadů meruněk.
 • Výkupna zeleniny (vedoucí p.Rábová) vykoupila 35 vagónů meruněk, dva vagony třešní, jeden vagon višní, 70q rybízu aj. Meruňky v obci vykupovala ještě paní Krejčiříková a p.Balšínek.
 • Nákladiště ČSD na ul. Nádražní je generálně opraveno. Je položen nový povrch a zbudováno nové osvětlení.
 • Na zdejší poště bylo podáno  129.500 obyč.listovních zásilek, 4.725 doporučených a 4.895 balíků.
 • A co bylo zbudováno ve městě? Chodník na ul. Dlouhá včetně VO, chodník na ul. Nádražní včetně VO, kanalizace v ul. Nová, Padělky, Dlouhá, Herbenova. V obci je zavedeno 460 vodovodních přípojek na veřejný vodovod.
 • Byla provedena rekonstrukce komunikace a mostu k ŠSV přes Trkmanku.
 • Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 71/72 105 dětí.
 • V místní knihovně bylo zapůjčeno za celý rok 3670 knih. Knihovna měla 167 čtenářů.
 • 2.947 – počet osob bydlících ve Velkých Pavlovicích ke konci roku. Oddáno bylo 36 párů, z toho 19 z Velkých Pavlovic. Narodilo se 42 dětí a zemřelo 46.
 • Ve městě je neobydlených 50 domů, majitelé je však nechtějí pronajmout, což odůvodňují tím, že RD chtějí prodat a s nájemcem to jde špatně. Pravý důvod je však dle kroniky města jinde. Obyvatelé Velkých Pavlovic mají zvýšenou životní úroveň a nestojí o pár drobných z nájemného.
 • V roce 1971 je zahájeno vydávání zpravodaje. Prozatím čtvrtletně.
 • V roce 1971 usilují muzikanti o vytvoření hudebního souboru – dechovky. V roce 1972 probíhají první kvalifikační přehrávky a „Starohorka“ může oficiálně vystupovat.

1973

 • Ve městě se budovala komunikace na ul. Nová, Herbenova, Růžová a také kanalizace v ul.Střední, Příční, Zahradní. Zahájena byla rovněž plynofikace domácností.
 • Rotundy u hřbitova byla dopřána nová vazba a dřevěný šindel.
 • V budově MěN proběhla generální oprava obřadní síně. (Náklady 100.000 Kčs)
 • Generální oprava byla provedena nákladem 1.315.000,-Kčs i na budově Základní devítileté škole. (Zbudovány byly i centrální šatny a šatny u sportovní haly.)
 • Byla dokončena stavba vodovodu ze Zaječí. Stavba trvala 5 let
 • Zajímavostí plynofikace Velkých Pavlovic je, že přípojka pro městys Velké Pavlovice byla zbudována již v roce 1959. Plyn však by dotažen pouze k zásobování Semenářského státního statku pro vytápění skleníků a později pro Jihomoravská drůbežářské závody-v roce 1967.
 • Dodávky JZD: 1330q hovězího, 512q prasat, 1466q drůbežího, 737.000 litrů mléka
 • Oddíl házené měl v roce 1973 dvě složky. Muži hráli v krajském přeboru, ženy v divizi.
 • MUDr. Studnička dovršil v roce 1973 v našem městě 20 let práce ve prospěch zdraví lidu. V tomto roce ošetřil přes 9000 pacientů!
 • Rodiče platí za dítě v jeslích 8Kčs/den, tedy v případě, že vydělává jeden z členů rodiny více jak 800,-Kč.
 • Průměrný věk zemřelých osob u mužů byl 69 let u žen 74 let.
 • V cihelně pracuje 33 pracovníků.
 • Míchárna krmiv vyrobila 1084 vagónů krmných směsí. Odvoz zajišťovala tři vozidla. Zaměstnání mělo v podniku 13 osob.
 • Občané mají ve spořitelně ušetřeno 31 mil. Kčs. Za rok 1973 bylo vydáno 254 půjček a to v hotovosti i na zboží. Za losy bylo utrženo 31.000,-Kčs.
 • Pošta spojila v roce 1973 107tis. meziměstských hovorů a vyřídila 4,5 tis. podaných telegramů. V městě je 283 telefonů (pevných linek).

 1974

 • Komise veřejného pořádku provedla rozhovory s občany, kteří požívají nadměrné množství alkoholických nápojů.
 • 22.3. byly uskutečněny hovory s mládeží. K mladým hovořil rodák, čestný občan Velkých Pavlovic, univerzitní profesor, MUDr. Josef Hádlík. Při projevu byl zasažen srdeční mrtvicí a na jevišti také zemřel.
 • MěNV opět usiluje o výstavbu nákupního střediska, bezvýsledně.
 • Rozpočet MěNV: Příjmy: 2.640tis.Kčs, výdaje 2.454tis.Kčs
 • Na veřejný vodovod je napojeno 1710 obyvatel se 417 přípojkami. Spotřeba obyvatel činila 31,553m3 vody Tj. 15,5m3 vody/obyvatele/rok.
 • V zimě neklesá ani jedenkrát průměrná denní teplota pod bod mrazu, 17.8. je naměřena nejvyšší teplota v roce a to 34,6C.
 • Rok 1974 zaznamenal revoluční obrat v družstevním zemědělství. Zemědělci z Velkých Pavlovic, Němčiček a Bořetic se rozhodli sloučit do jednoho závodu s názvem JZD Velkopavlovicko se sídlem ve Velkých Pavlovicích.
 • Jihomoravské drůbežářské závody byly vyhodnoceny jako nejlepší závod v okrese. U hrubé výroby bylo poprvé v historii závodu dosaženo výsledku přes 300mil. Kčs. Průměrný plat byl 2.063 Kčs. (V Moravských vinařských závodech 2202,-Kčs, v cihelně 2261,-Kčs)
 • V jídelně JMDZ bylo připraveno za celý rok 46tis. obědů, tj, průměrně 184 obědů/pracovní den.
 • Zbudovala se kanalizace v ul. Zelnice, Ořechová, Pod Břehy, Bezručova.
 • V ul. Herbenova, Nová, Růžová bylo vybudováno 20ks svítidel veřejného osvětlení.
 • Náměstí 9.května bylo vyasfaltováno a zeď hřbitova vyspravena brizolitem. Vyasfaltováno bylo i parkoviště a cesta u drůbežáren.
 • Je dodavatelsky zbudováno autobusové nádraží. Náklad cca 530tis. Kč
 • Pionýrská organizace čítá 461 pionýrů a jisker.
 • Kino mělo ve svém hracím režimu posílit ideově politické a kulturní působení promítáním filmů především ze socialistické produkce. Během roku shlédlo filmy 26.800 návštěvníků, z toho 7.800 osob navštívilo filmy sovětské produkce.
 • Bylo uspořádáno pět plesů: Šibřinky, Myslivecký, SRPŠ, ČSPO(požárníci) a Dětský karneval.
 •  Náboženství navštěvuje 102 žáků z toho jsou čtyři děti členů KSČ.
 • V kronice města je postěžováno, že velmi upadá ráz hodů.  Navíc se množí případy, kdy dojíždí do Velkých Pavlovic nepřizpůsobiví lidé (zarostlí, špinaví, otrhaní).

1975

 • V roce 1975 bylo ve Velkých Pavlovicích 198 odběratelů zemního plynu, z toho je 155 obyvatel.
 • V roce 1975 bylo vykoupeno 512q papíru za 0,40Kčs; 61q textilu za 0,50Kčs, 70q železa za 0,20Kčs.
 • Velké Pavlovice vyhrávají pošesté za sebou socialistickou soutěž, a je jim přidělena odměna ve výši 100tis. Kčs.
 • U příležitosti Dne tisku, získal Velkopavlovický zpravodaj „Čestné uznání“ za kvalitní práci.
 • Pěstování plodin JZD Rovnost: 463ha pšenice, 217ha ječmen, 160ha cukrovka, 10 ha krmná řepa, 179ha kukuřice, 15ha rajčata, 25ha hrášek, 228ha vojtěška, 20ha bob, 230ha meruňky, 154ha vinice
 • Semenářský státní statek dodal na trh 185tis. ks sazenic révy vinné a 36mil. ks podložky révy, ale také třeba 160kg semene pažitky.
 • V zemědělství je plně využíváno letecké činnosti na hnojení.
 • Družstevníci ve vlastním záhumenkovém hospodaření chovali 8krav, 673 prasat a 3792ks drůbeže.
 • Semenářský statek měl k dispozici ve Velkých Pavlovicích 24 traktorů, v roce 1975 byla provedena rekonstrukce jídelny vedle zámečku na ul. Nádražní.
 • Šlechtitelská rada v Modre rozhodla po vyhodnocení zkoušek, zařadit mezi šlechtění křížence Ing.Horáka Frankova x Svatovavřinecké do státních odrůdových pokusů. Nová odrůda obdržela jméno „Andrea“.
 • Byla ustanovena komise, která měla přemluvit držitele půdy nad 0,5ha, aby půdu dali do JZD.
 • Rozloha vinic: Neplodné 111ha, plodné 401ha z toho250ha na vysokém vedení, 175 ha na středním vedení. Z toho 301ha ve stáří 4-20let.
 • Jihomoravské drůbežářské závody započaly výrobu zmrzliny v prášku. Bylo vyrobeno 147 tun prášku! Zájem byl hlavně o citrónovou zmrzlinu.
 • Moravské vinařské závody zpracovávají 2000 vagónů hroznů, uzavírají 6465 dohod o dodání hroznů. 17,93st. ČNM je průměrná cukernatost.
 • Jihomoravské pekárny, n.p.Brno, závod Hustopeče, provozovna Velké Pavlovice vyrobily v roce 1975 96 tun rohlíků za velkoobchodní cenu 5.533Kčs, a 147 tun světlého chleba (cena 3,40 za 1kg).
 • Během roku byly dokončeny výstavby bytových domů v ul. Bří Mrštíků.
 • Bylo zbudováno asfaltové hřiště na házenou za sokolovnou, chodník z ul. V Sadech do ul. Bří Mrštíků a dále pokračuje plynofikace ulic města.
 • Dodavatelsky je zbudována kanalizace v ul. Nádražní a komunikace v ul. Brněnská, Bří Mrštíků, Starohorská.
 • V říjnu 1975 je započata výstavba mateřské školy, pracovní skupinu tvoří zedníci z velkopavlovických závodů. Kapacitně je stavěna pro 120 dětí.
 • 15.6. proběhla místní spartakiáda, zúčastnilo se 680 cvičenců. Důvod? 30 výročí osvobození ČSSR.
 • Úlovky škodné místních myslivců: 16 psů pytlačících, 126 strak, 6 tchořů, 85 koček,2 lišky, 2 sojky, 2 lasice aj.
 • Dobrovolní hasiči provedli 870 preventivních prohlídek komínů a kontrolovali rovněž uzemnění antén. Bylo konstatováno, že je technika hasičů zastaralá.
 • V roce 1975 navštívilo koupaliště asi 10tis. návštěvníků.
 • Mateřskou školu navštěvuje 104 dětí, jesle 25 dětí.
 • Poplatek za jedno místo na hřbitově byl 40,- Kčs za deset let.

1976

 • Obyvatelstvo města je zásobováno prostřednictví 13 obchodů Jednoty. Stav obchodů je nevyhovující, proto jezdí občané za nákupy do Břeclavi, Hustopečí a Brna. Palivem zásobují naše občany Uhelné sklady. Rovněž zásobují dalších 11 obcí.
 • 6.května 1976 pocítili velkopavlovičtí občané zachvění nábytku a sklenic. Jednalo se o dozvuky zemětřesení na severu Itálie.
 • V roce 1976 bylo odvodněno 120 ha půdy v trati Příčníky, Čtvrtky a Tálky.
 • JZD Velkopavlovicko je přejmenováno na JZD Rovnost
 • Průměrná hodinová mzda v JZD činí 12,-Kč.
 • Pro nedostatek krmiva „zchutňovaly“ zemědělské podniky slámu.
 • Vinárna U Vavřince má 11 let trvání, vinárnu v roce 1976 navštívilo cca 70tis. hostů z ČSSR i ze zahraničí. O spokojenost se stará 7 zaměstnanců.
 • Byla dodavatelsky zbudována komunikace včetně opěrných zdí na ul. Starohorská, byla provedena oprava fasády na starší budově ZDŠ a generální oprava silnice Pod Břehy.
 • Pošta zaměstnává 19 osob, z toho 6 telefonistek, 4 doručovatelky, 3 úřednice, 3 jsou na mateřské dovolené, 2 učni a jedna pracovnice na střídání.
 • ZO Českého svazu včelařů měla zapsáno 89 včelařů s 685 včelstvy.
 • ZO Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu měla 153 členů.
 • Lidovou školu umění navštěvuje 52 žáků.
 • Při zábavách je u ženáčů oblíbená dechovka – Starohorka, u mládeže je zájem o moderní hudbu – Kontury nebo Synkopy.
 • V kině bylo promítnuto 362 filmů pro téměř 34 tis. diváků.
 • Myslivecké sdružení dokončuje střelnici Pod Poštorem.
 • Rybáři ulovili na rybníce 573 kaprů o váze 805 kg a šest štik. Největším úlovkem byl sumec o váze 15 kg a délce 121 cm. Rybáři se potýkají s nedostatkem vody, v Trkmance je voda nekvalitní – se splašky.
 • Svazarm měl 92 organizovaných členů. Z toho automotoklub 66 členů. Klub má k dispozici pro své členy dva Pionýry Jawa 50, dvě nabíječky akumulátorů, jednu kolébku na vozy Škoda, jednu autozahrádku, jednu vrtačku a jednu traktorovou vlečku.
 • Členové klubu kynologů pomohli úspěšně se svými psy vypátrat dva pachatele krádeží. 
 • V roce 1976 se narodilo ve Velkých Pavlovicích 56 dětí. (V roce 1975 60 dětí.)