Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie města rok 1977-1986

25. 4. 2017

ROK 1977

 • Vedení města se usnáší, že bude investovat na ozelenění města minimálně 15tis.Kčs ročně a bude financovat ozelenění zahrádek mezi chodníky a silnicemi.
 • Je schváleno vybudování památníku s nápisem „Hrdinné sovětské armádě-osvoboditelce-1945-věnují občané města Velkých Pavlovic“
 • Buduje se kanalizace v ul.Dlouhá a v ul. Starohorská (započato již v roce 1976), také chodníky v ul. Zelnice a Bří Mrštíků.
 • Probíhá stavba mateřské školy, na stavbě je odpracováno téměř 12tis. brigádnických hodin!
 • Na hasičské zbrojnic je upravena fasádai a byla opravena i střelnice Svazarmu pod Floriánkem
 • Va městě je vysázeno 4616 okrasných stromků, keřů a růží; dále 2350 ovocných stromů
 • Příjmy města v roce 1977 činily 3.468tis. Kčs, výdaje byly obdobné.
 • 2309 obyvatel Velkých Pavlovic je zásobeno vodou z vodovodu, délka vodovodní sítě ve městě měří přes 19 km.
 • Již v roce 1977 je prováděna orba v desetihodinovém dvousměnném provozu tahači ŠT 180.
 • JZD se vybavuje technikou. Jsou zakoupeny za 58tis. Kčs pneumatické nůžky do vinic , samochodná řezačka za 288tis.Kčs. Do kanceláří je zakoupen účtovací stroj Ascota za 56 tis.Kčs.
 • Stavební skupina v JZD čítá 39 lidí. Pomáhají například i s výstavbou pivovaru v Břeclavi J
 • Ve Státním statku se uplatňují u traktorů stále silnější typy tzv. tahačů o 60-80 koních! Ve Velkých Pavlovicích jich mají k dispozici 21!
 • Šlechtitelská stanice hledá odrůdu, která bude vhodná na skladování do mrazíren.
 • JMDZ vyrobily 4,800tun drůbeže, 101t surového peří, 1.244tun konzerv, 1.737 tun vaječných výrobků, 101 tun zmrzliny.
 • Drůbežarny vlastní 24 nákladních aut a 3 vleky, za rok bylo najeto 641tis. km.
 • Prvomájových oslav se zúčastnilo 915 osob z Velkých Pavlovic. Bylo vypraveno také 7 alegorických vozů.
 • Český svaz včelařů organizuje ze sedmi obcí 86 včelařů.
 • V knihovně je půjčeno 9500 knih, což je o 3000 více než v roce předešlém.
 • Základní devítiletá škola má 21 tříd, 540 žáků, 28 učitelů, 2 vychovatelky, jedna administrativní sílu na půldenní úvazek, jednoho školníka , čtyři uklízečky a pět kuchařek.
 • Myslivci ulovili 2tis. zajíců, 1447 bažantů, 524 králíků, 36 ks srnčím aj.
 • Rybáři nasadili do rybníka 300 kaprů.
 • V kronice je zmíněno, že je „fušováno“ a služby jednotlivců jsou předražené. – což nesvědčí o kladném sociálním cítění - někteří tak dovedou využívat nedostatků veřejných služeb. Postěžováno je si i na vandalismus (rozbitá okna na zastávkách, poničené dopravní značky a skládky odpadů venku i v obci).

 

ROK 1978

 • Poslanci MěNV dostávají úkol, aby ve svém volebním obvodu překontrolovali výsadbu zeleně. Kde jsou vysázeny nevhodné plodiny, přesvědčit občany o jejich odstranění.
 • Vedoucímu odboru je uloženo vykoupit všechny pozemky  pro výstavbu v trati „Padělky“. Úkol byl splněn, v jednom případě mělo být přikročeno k vyvlastnění.
 • Rada Městského národního výboru byla v roce 1978 svolána 24 krát.
 • Sazby domovní daně: 1,80Kčs za m2 obydlené ploch domu vybaveného plynem, vodovodem, sociálním zařízením a jsou zde silnice a chodníky; 1,60 pro domy vybavené vodou sociálním zařízením a silnicí k domu, 1,20Kčs pro ostatní domy.
 • Je zbudován po obou stranách chodník od školy k cihelně – asi 350 bm.
 • Občany města je odpracováno při plynofikaci 35tis. hodin zdarma (Dlouhá ,Brněská, Střední, Příční, Zahradní)
 • Z hlediska prostorového a estetického se nic nemění v prodejnách Jednoty ve městě. Počítá se s výstavbou nového, moderního obchodního střediska. (Pozn.: Občané se dočkávají až za více jak 10 let)
 • Nejnižší naměřená teplota ve Velkých Pavlovicích v tomto roce je -22,9C. Poslední dni v měsíci březnu se oteplilo až na 20C.
 • V roce 1978 pracuje v JZD 495 pracovníků: 47 traktoristů, 11 kočích,129 v rostlinné výrobě, 47 ošetřovatelů dojnic, 26 ošetřovatelů skotu, 18 ošetřovatelů prasat, 16 dalších pracovníků v živočišné výrobě, 3 v přidružené výrobě, 41 v dílnách, 41 ve stavební skupině, 9 řidičů, 13 ostatních, 58 hospodářsko-technických pracovníků a 37 dalších. Brigádníků bylo 40. (Jedná se o počty pracovníků i v okolních obcích, které pod Velké Pavlovice patřily.)
 • V Semenářském státním statku pracuje 700 pracovníků! (Ve Velkých Pavlovicích 126.)
 • V Šlechtitelské stanici pracuje 31 pracovníků.
 • Skutečná cena obědu v JZD je 9.20Kčs, člen však hradí ze své kapsy pouze 4,-Kč (Vaří se denně 589 obědů.)
 • 28.7.1978 navštěvuje Velké Pavlovice Miloš Jakeš.
 • MVZ – je vystavena šestibytová jednotka nákladem 1,064tis.Kčs. Pokračuje se ve výstavbě modernizovaného závodu.
 • Ve městě se poskytují služby mimo jiné např. stolařství. Čekací doba 6-12 měsíců, u klempířů měsíc jeden.
 • Probíhá plynofikace v ul. Dlouhá a v Pavlovičkách, dokončeno má být v roce 1979.
 • MěNV má problém s předáváním vybudovaných kanalizací, některé si nechtějí Jihomoravské vodovody a kanalizace převzít z důvodu závad. Není v silách MěNV ani vodohospodářů tyto nedostatky odstranit.
 • Za pomocí žáků ZDŠ bylo zjištěno, že je ve Velkých Pavlovicích 328 osobních automobilů,156 motocyklů, 59 fréz,  47 malotraktorů a 20 traktorů.(Pouze soukromá vozidla.)
 • Od 1.9.1978 jsou uzavřeny jesle. Byla snaha je přemístit do JMDZ, ovšem hygienik toto nepovolil.
 • V lékárně je vyexpedováno přibližně 42tis receptů.
 • Narozeno 47 dětí, zemřelo 41 občanů.

 

 

 

ROK 1979

 • Sbor pro občanské záležitosti přivítal v základní škole 58 prvňáčků; 40 jisker složilo slavnostní slib a 58 pionýrů.
 • Ve městě se pokračuje v budování chodníků v ul. Brněnská, Za Dvorem, Tovární. Dokončeny jsou chodníky na hřbitově.
 • Chovatelé započaly výstavbu chovatelské haly, je dokončována střelnice pod Floriánkem a také se buduje areál pro kynology u zastávky ČSD.
 • Je započata kabelizace:  telefonní ústředna –pošta.
 • Je dokončena stavba mateřské školy. Náklady na výstavbu dosahují téměř 4mil. Kčs. Je slavnostně otevřena na Den dětí 1.6.1979. V kuchyni MŠ se začíná vařit až 5.listopadu. 14 listopadu je však už v MŠ karanténa. Tři děti jsou nakaženy žloutenkou typu „A“ a také kuchař, takže se jídlo opět dováží ze ZDŠ. Žloutenka řádí na celém okrese, nejvíce však ve Velkých Pavlovicích
 • 31.prosince 1978 je 12st.C, ráno 1.1.1979 je -19,3st.C.
 • Cena meruněk ? 6,50 - 10Kčs! Jak je uvedeno v kronice, kdo měl úrodu,…hodně utržil.
 • Šlechtitelská stanice provádí novošlechtění na 6,29ha půdy. Boduje André – kříženec Frankovky a Vavřineckého.
 • V roce 1979 je povoleno ve městě 582 zabíjaček!
 • Moravským vinařským závodům se nedaří vykoupit tolik hroznů, kolik měli v plánu. Závody špatně nastavili cenu hroznů a tak si pěstitelé hrozny zpracovávali samy (Také například JZD.)
 •   MVZ prodávají v roce 1978 8.385.700l vína za 112.966.000Kčs, tj 13,50Kčs/litr
 • Výroba stavebních hmot - provozovna Velké Pavlovice – po přestavbě v roce 1977 se z betonářské výroby přeorientovala na dřevovýrobu panelů na zastřešení zemědělských objektů.
 • Spotřební družstvo Jednota má ve Velkých Pavlovicích 16 provozoven, z toho 2 kantýny a 2 pohostinství.
 • Kronika Velkých Pavlovic zmiňuje některé ceny zboží ve městě v roce 1979. Namátkou: Pánský oblek 1160,-Kčs, Dětský zimní kabát 480,-Kčs, Pánská košile 145,-Kčs, 1kg cukru 7,30,-Kčs, litr odtučněného mléka 1,90Kčs, 250g másla 10,-Kčs, 1 kg jablek 5,50Kčs.
 • TJ Slavoj pokračuje v budování I.etapy sportovního areálu.
 • Z Velkých Pavlovic odjíždí denně 102 autobusů. (První autobusová linka zajížděla do Velkých Pavlovic v roce 1938.)
 • Probíhá celosvazová výstava vín ČOZS. Na výstavě je 2300 vzorků vín! Výstavu navštíví 6000 návštěvníků.
 • Dohlížecí výbor SD Jednoty pravidelně kontroluje obchody. Zjišťuje nedostatek teplých papučů na zip, teplých ponožek, tepláky, žárovky, zubní pasty, svíčky.
 • Velké Pavlovice mají 3005 obyvatel a přesahují tak metu 3000.
 • Ve Velkých Pavlovicích je 20 osob, které jsou vedeny v evidenci protialkoholické poradny. Jedná se však většinou o osoby, které se přistěhovaly.

ROK 1980

 • MěNV řešil uvolnění fotbalového hřiště za Svodnicí pro MVZ, dohodnuto za podmínek, že bude zbudováno nové fotbalové hřiště u koupaliště.
 • V lednu roku 1980 byla vybavena obřadní síň MěNV novými elektrofonickými varhanami za přibližně 40tis.Kčs.
 • Na čerpací stanici bylo prodáno 130.997l benzínu Super á 7,50Kčs/l, 544.785l benzínu Speciál á 6,50Kčs/l a 891.329l nafty á 2Kčs/l.
 • JZD sklidilo z 10 ha okurek 1220q okurek!
 • 4.srpna nastupuje prvních 290 brigádníků na sběr meruněk do JZD.11.srpna už 507 brigádníků (včetně vlastních), celkem 699 pracovníků Sklizeno je 1520 tun meruněk.
 • Šlechtitelská stanice přistavila sklep a lisovnu v hodnotě téměř půl milionu Kčs, v níž byl vybudován nový kvasný tank ze Švýcarska na výrobu červeného vína teplou a rychlou cestou.
 • JMDZ zpracovávají 68 miliónů vajec, tj. o deset milónů více než v roce předešlém.
 • Cihelna Gustava Klimenta má problém plnit své závazky. Roční závazek splnila pouze na 87%. Navíc jsou mezi zaměstnanci neshody, sedm jich podalo výpověď. Problém je i nezájem o práci v sobotu a v neděli.
 • Na sídlišti Kopečky je rozestavěno 30+9 rodinných domků a je připraveno dalších 18 stavebních míst.
 • V rámci údržby byla provedena výstavba vozovky v délce 400 bm v ul. Dlouhá, Sokolská, Horní. Současně byl v ul. Dlouhá upraven povrch v délce 800bm. Ul. Stará, Pod Školou a část ul.Trávníky byla vysypána štěrkem.
 • Byla provedena oprava střechy starší budovy ZDŠ a výstavba čtyř tříd ZDŠ v hodnotě 2mil. Kč.
 • TJ Slavoj pokračuje ve výstavbě nového hřiště, požárníci nového cvičiště, kynologický kroužek zařízení na cvičišti a chovatelé staví halu.
 • 8.listpoadu1980 byl dán do provozu celý úsek dálnice Praha-Brno-Bratislava.
 • Místní spartakiáda byla nejrozsáhlejší akcí roku. Přípravu řídil spartakiádní štáb a osm komisí. Na promočené hřiště se nemohlo a tak 260 cvičenců cvičilo pře MěNV. Velká spartakiáda proběhla v Praze. V kronice se píše: „Velká část obyvatelstva sledovala televizní vysílání z Prahy, Zejména 58 barevných televizorů mělo hojné diváky.“
 • Český zahrádkářský svaz má 170 členů, Český svaz chovatelů drobného zvířectva má 41 členů.
 • V ZDŠ je prováděna ateistická propaganda mezi rodiči při schůzách SRPŠ, popř. i individuální pohovory s vytypovanými rodiči.
 • Myslivci odchytli 110 zajíců cena jednoho živého zajíce je v průměru 100dolarů.
 • Ve Velkých Pavlovicích žije 1390 ekonomicky činných osob. 876 jich pracuje v místě bydliště, 382 v jiné obci okresu, 112 v jiném okrese, 20 v jiném kraji.
 • Investiční výstavba: Mateřská škola; komunikace v ul. Zahradní, Za Dvorem, Tovární; 2500bm rozvodů plynu; 360bm. komunikace v ul. Starohorské, včetně opěrné zídky.
 • Okresním správa silnic rozšířila komunikaci v ul. Pod Břehy.
 • Místní kostel se dočkal opravy fasády za celkové náklady 89.000,-Kčs.
 • Byla provedena generální oprava místního rozhlasu, včetně nové ústředny v hodnotě 80tis. Kčs.

ROK 1981

 • Městští radní zvažují možnost vystavět nové nákupní středisko v rámci akce „Z“. ONV dává souhlas ke zpracování studie.
 • Ve Velkých Pavlovicích se chová 2344 slepic.
 • Vinice poškodili mrazy, MVZ vykupují oproti plánu pouze 53% hroznů. Mohou za to i nízké výkupní ceny hroznů, což lákalo podniky, aby si hrozny sami zpracovaly
 • .Je prakticky dokončena plynofikace města. Rozvod plynu byl proveden v ul. Bezručova, B.Němcové, Trávníky, Ořechová, Nádražní, V Údolí, Stará. Plyn není zaveden pouze do ul. Čechova, Pod Školou a Slepá, poněvadž byly tyto ulice v asanaci.
 • Po dvou letech se mohou nastěhovat obyvatelé ulic v sídlišti Kopečky do svých domovů, poněvadž je konečně rozvedena el.energie.
 • Chystají se projekty na stavbu tělocvičny ZŠ, nového hřbitova vč. smuteční obřadní síně a nového nákupního střediska.
 •  Velkopavlovické hody jsou 16.-18.srpna, na průběhu hodů se podílel TJ Slavoj a stárci se stárkami. K pravé hodové zábavě přispělo 16 krojovaných párů!
 • Myslivecký ples navštěvuje 400 osob, SRPŠ 570 osob (kam se vlezli?), krojovaný 450 osob, dětský karneval 230 osob.
 • Městské koupaliště navštěvuje od května do konce srpna 9000návštěvníků. Na vstupném se vybralo 9229 Kč. Vydaní spojené s údržbou přesáhlo 14 tis. Kčs.
 • V roce 1981 se narodilo 33 dětí, což je o 13 méně než v roce 1980.
 • V rámci terénních úprav zemědělské půdy v trati „Nad Zahrady“, v blízkosti zastávky ČSD, provádělo JZD odhumnusování půdy. Na odkryté ploše bylo objeveno několik narušených pravěkých objektů.

ROK 1982

 • Počet obyvatel Velkých Pavlovic klesá pod 3 tisícovou hranici. K 1.1.1982 je evidováno 2986 obyvatel.
 • Semenářský státní statek sklidil 118t rajčat, 391t papriky,5,4t rychlené zeleniny, 6,7t třešní, 46 tun meruněk, 7 tun broskví,7 t švestek534tun hroznů, 0,4tun višní.
 • JZD sklidilo největší množství hroznů od svého založení. 1.701tun. Z toho bylo vylisováno 1.272.139litrů vína.
 • Státní semenářský statek dokončuje stavbu posklizňové linky na obilí, je provedena rekonstrukce el.rozvodů ve sklenících a také kotelny.
 • MVZ vyrobily zboží za 170mil Kčs a zavádí do prodeje „Perlu Moravy“. Zahájena IV. etapa výstavby závodu, garáže, speciální a administrativní budova.
 • V prvním čtvrtletí roku 1982 to vypadalo, že poprvé od roku 1976 splní pracovníci cihelny plán na celý rok. Bohužel jim to zhatila havárie kotle. Socialistický závazek byl tatam.
 • Výrobna krmných směsí vyrobila 18,393tun směsí. Krmné směsi jsou dodávány především do zemědělských podniků.
 • Na veřejných schůzích je stále kritizována úroveň služeb ve městě. Nedaří se získat řemeslníky, kteří by pracovali v soukromých dílnách po pracovní době J. Stolařství OPS Břeclav je široko daleko jediné a tak jsou dodací lhůty dlouhé. Sběrna obuvi a elektrospotřebičů je v nevyhovujících prostorech- jsou malé.
 • Celkový obrat prodejen Jednoty ve městě klesá, v prodejnách není zboží, které je v okolních obcí. Stále chybí tolik potřebné nové nákupní středisko. Jak se píše v kronice: Jednotě to nevadí, protože si lidé nakoupí v jejich prodejnách v jiných obcích.
 • Jsou rozšířeny zelené plochy v ul. Hlavní místo zbořených domků č. 9-11.
 • Ve spolupráci s Osevou Semenářský státní statek SSS a bylo vybudováno parkoviště u sýpky, pod mateřskou školou a chodník v ul. Zahradní.
 • Od 1.1.1982 přešla mateřská škola pod správu JZD, které převzalo náklady na provoz a platí 5,5 úvazku provozních zaměstnanců. Platy učitelek hradí ONV.
 • Negativní jevy roku 1982? Největší problémy se pociťují při správě a ochraně společného majetku. Velmi často dochází k odcizování materiálu, nástrojů, předmětů a zboží. Prostě: Krade se!. Např. v JZD byly odcizeny kliky od dveří, vodovodní ventilky, v soc.zařízeních, mýdlo, ručníky. Dále byly odcizeny z traktorů autobaterie, z polí se ztrácí čerstvě i déle vysázené stromky. Ovšem největší invaze zlodějů nastává v době sklizně meruněk a hroznů.

ROK 1983

 • Okresní bytový podnik modernizuje v ul. Tovární bytový dům č.499/8. Při modernizaci bylo potřeba zajistit náhradní bydlení.
 • V roce 1983 se daří dokončit projektovou dokumentaci na stavbu nákupního střediska a tělocvičny základní školy, kanalizace v ul.Čechova a Trávníky.
 • Ubytovna JZD dosahuje kapacity 500 lůžek.
 • V MVZ jsou započaty práce na pilotových základech objektů pro mechanizační dílny.
 • V Cihelně Gustava Klimenta se modernizuje. Je pořízen automatický stohovací stroj a vybudován odtah tepla od pece. Je rovněž zaveden počítač (ukládací stroj) za 350tis.Kčs, který bude sloužit výrobě. Výroba cihel tak bude plně automatická a člověk se cihel vůbec nedotkne.
 • Místní chovatelé dodali na trh 5200 vajec, 2530 kožek, 3075kg králičího masa, celkem vyprodukovali za 93067,-Kčs, což je 2326 Kčs na člena.
 • Čsl. televize připravila pořad, každý měsíc vždy z jiného kraje. Velké Pavlovice byly vybrány, aby zastupovaly Jihomoravský kraj v pořadu „Města našich dnů“. Natáčení proběhlo na konci měsíce května a v době sklizně meruněk.
 • Místní fotbalisté hrají svá utkání v Bořeticích, protože je hřiště po celý rok ve výstavbě. Fotbalových soutěží se účastní pět družstev.
 • Místní koupaliště neplní své poslání. Nebývá včas napuštěno, voda je špinavá, tržby nízké.
 • Myslivci během roku upravili a dali do provozu odchovnu bažantů na Špitálku. Myslivcům je také odebrána část revíru vlivem integrací honiteb.
 • Společné stravování: Jídelna JZD-156.418 obědů, Státní semenářský statek 110.000 obědů, JMDZ 55.528obědů.
 • Ve městě je 656 důchodců a vyplaceno na důchodech bylo 8.940.700Kčs, tj 1.135Kčs /měsíc/osoba.

ROK 1984

 • Na MěNV je zřízen Stavební úřad. Má působnost pro 8500 občanů.

Při MěNV pracovalo několik komisí

 • Komise výstavby a plánování
 • Finanční komise
 • Komise místního hospodářství a dopravy
 • Komise obchodu a cestovního ruchu
 • Školská a kulturní komise
 • Komise sociální a zdravotní
 • Komise pro ochranu veřejného pořádku
 • Komise pro mládež a tělovýchovu
 • Komise pro věci zemědělství a vodního hospodářství
 • Výbor lidové kontroly
 • Komise péče o rodinu a děti
 • Komise pro projednávání přestupků
 • Sbor pro občanské záležitosti
 • Komise jednotného systému branné výchovy obyvatelstva
 • Stavební skupina JZD dokončuje silážní žlab a polní hnojiště na „Záblacké“.
 • Je uvedena do provozu asfaltová komunikace Velké Pavlovice-Hrůdky—Vinárna Bořetice.
 • Šlechtitelská stanice  – Celkem bylo naštěpováno 31.882podnoží a sklizeno přes 12tis.kořenáčů. Dále bylo sklizeno 751.000 oček.
 • Semenářský státní statek dokončuje stavbu dvou osmibytových jednotek. MěNV modernizuje bytovku o čtyř bytech v ul. Hlavní, vzniknou zde nové prostory i pro poštu. Stavební náklady si vyžádají cca 1mil. Kč, přispívá i Krajské ředitelství pošt.
 • Je zbudováno 456 metrů kanalizace v ul. Trávníky a Čechova s litinovým ložem. Je dokončena komunikace v ul. Tábor a jsou zbudovány chodníky v ul. Střední, Bří Mrštíků, Bezručova.
 • Byla provedena revize všech knih v místní knihovně.  Celkem má knihovna 6800 svazků, je vedeno 478 čtenářů.
 • Mateřská škola vyučuje ve čtyř třídách 135 dětí. V mateřské škole se v tomto roce ještě dostavěl sklep na ovoce a zeleninu.
 • Základní škola má na konci školního roku 566 žáků, neprospělo 0,5%, což jsou tři žáci. Základní škole dělá velký problém nemocnost žáků. Průměrně zamešká jeden žák za školní rok 107 hodin.
 • Místní koupaliště nebylo naplněno pro kritický nedostatek vody.
 • Místní dva zubaři ošetřili 9tis. pacientů Na těchto pacientech bylo 6108 stálých výplní zubů – plomb.
 • 5.4.1984 byla objevena v katastru obce pravěká památka. V trati „Hluboká“, byl nalezen patinovaný artefakt(úštěp) typ „Krumlovský les“, ze starší doby kamenné. (před 350000 léty). Úštěpy tehdy byly vyráběny z pazourku a používal je k lovu zvěře.

ROK 1985

 • V roce 1985 je věnována péče bytové výstavbě, do užívání bylo dáno 74 rodinných domků, rozestavěných je dalších 34. V rámci družstevní a podnikové výstavby bylo rozestavěno dalších 34 bytů.
 • Vzhledem k tomu, že byla stavba nákupního střediska odročena, byly zjišťovány vhodné místnosti pro umístění prodejen Jednoty. Ve spolupráci s jednotou je opravena prodejna potravin v ul. Za Dvorem, plynofikována je prodejna potravin v ul. Bezručova a úprava domu na prodejnu drogerie probíhá v ul. Stará 70. Připravena je projektová dokumentace na nákupní středisko.
 • Domek č.6 v ul. Hlavní je nákladem 200tis Kč upraven na lidovou knihovnu.
 • Na dvoře MěÚ bylo vystavěno nákladem 100tis Kč sociální zařízení.
 • Rok 1985 je sedmý nejchladnější rok, za posledních 60 let (60 let se měří na stanici ve Velkých Pavlovicích. 7.ledna je naměřena teplota ve 2 metrech -26,7C, přízemní minimum -29,1C. Ještě 27.dubna byla naměřena ve dvou metrech teplota -2,5C.
 • V mrazových kotlinách byla réva vinná zničena ve 100%, stovky hektarů vinic se vyklučovalo na celé jižní Moravě. Ve Šlechtitelské stanici nasbírali z 21ha pouze 179 kg hroznů! (MVZ nasbírali z 4,6ha 250kg) Úroda meruněk nebyla mrazy v takové výši postihnuta.
 • JZD převzalo do své správy taneční orchestr Chromatic a buduje se ve spolupráci s místním Sokolem v Němčičkách lyžařský vlek.
 • Geodézie Brno zahájila práce na zhotovení nové katastrální mapy, doposud byla používána  150 let stará.
 • Kolektiv vaječné výroby v JMDZ zpracoval za rok 1985 118mil ks vajec.
 • V JMDZ je započato porcování králíků. Bylo jich rozporcováno109 tun.
 • Cihelna vyrobila 6,6mil ks cihel (plná cihle, voštiny).
 • Ke konci roku 1985 mají Velké Pavlovice 3093 občanů.
 • Je v provozu čistírna odpadních vod Moravských vinařských závodů, v roce 1986 se vyskytuje mnoho závad.

ROK 1986

 • V měsíci květnu se konaly volby do zastupitelstva města. K volebním urnám se dostavilo 100% voličů J a do zastupitelstva se volilo 45 poslanců, z toho 29 poslanců je mladších 35 let.
 • V měsíci listopadu 1986 navazuje MěNV novou družbu s MNV Cífer v okrese Trnava.
 • Je dokončena komunikace v ul. Tovární a byla zahájena výstavba komunikace v ul. Horní.
 • JMDZ zaměstnávají přes 300 zaměstnanců. Výroba zboží dosáhla přes 420mil. Kčs.
 • Jihomoravské drůbežářské závody existují 40 let. Před 40lety byl zakoupen akciovou společností Masosvaz bývalý cukrovar a byl v roce 1946 přestavován na zpracování drůbeže a výstavbu mrazíren.
 • Výroba stavebních hmot je přidělena hustopečskému Agrostavu. Provozovna dále vyrábí dřevěné střešní a oplášťovací panely.
 • Svoz odpadů zajišťují Technické služby Hustopeče, poplatek za popelnici činí 64Kčs.¨
 • V ul. Stará je rozestavěn bytový dům o šesti bytech pro zaměstnance JZD Rovnost.
 • JZD zakoupilo zametací stroj a občas s ním provádělo zametání ulic města.
 • Hrubá stavba tělocvična je dokončena – všetně střechy, topných kanálů a kanalizace.
 • Mateřskou školu navštěvuje 140 dětí!
 • Městské kino odehrálo 327 představení, z toho pro děti 87.
 • 50 místních občanů je členy Mysliveckého sdružení Jeho honební revír zaujímá 1352ha.(Před integrací mělo 1850ha.) JZD platí ročně myslivcům 3800 Kčs za honební revír. Prvořadý úkol členů sdružení je zastavit pokles stavu drobné zvěře.
 • Dobrovolní hasiči mají 68 členů a 24.4.1986 uzavírají družbu se slovenským sborem z Voderad, okres Trnava.
 • V roce 1986 se narodilo 48 dětí z toho 24 kluků a 24 děvčat, oddáno bylo 48 párů z toho 35 z Velkých Pavlovic. Rozvedeno bylo 8 manželství. Zemřelo 32 spoluobčanů.